ASKIM SOKN

Kirkegata 31, 1814 ASKIM 69 68 14 40 postmottak@askimkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 664 stemmer

Medlemmer

Thor Reidar Hals f. 1967 , Ordfører
Nominasjonskomiteens liste 776 stemmer
Carl Espen Halvorsen f. 1964 , ass Banksjef/HR-IKT
Nominasjonskomiteens liste 726 stemmer
Erik Greibesland f. 1994 , Student
Nominasjonskomiteens liste 710 stemmer
Ida Marie Nielsen f. 1981 , Helsesykepleier
Nominasjonskomiteens liste 687 stemmer
Eva Marie Witzøe f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 686 stemmer
Ann-Christin Wøien f. 1973 , Spesialpedagog
Nominasjonskomiteens liste 684 stemmer
Odd Kenneth Sydengen f. 1961 , Driftsleder
Nominasjonskomiteens liste 683 stemmer
Marit Fredheim f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 679 stemmer

Varamedlemmer

Markus André Krogdahl Hågensen f. 2000 , Student
Nominasjonskomiteens liste 674 stemmer
Arne Lein f. 1952 , Pensjonist/ rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 673 stemmer
Grethe Tennefoss f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 660 stemmer
Kåre Sundbrei f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 655 stemmer
Lene Vårum f. 1972 , Inspektør
Nominasjonskomiteens liste 656 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
CARL ESPEN HALVORSEN f. 1966, ass Banksjef/HR-IKT Askim
2
MARIT FREDHEIM f. 1948, Pensjonist Askim
3
IDA MARIE NIELSEN f. 1983, Helsesykepleier Askim
4
ANN-CHRISTIN WØIEN f. 1975, Spesialpedagog Askim
5
THOR REIDAR HALS f. 1969, Ordfører Askim
6
ODD KENNETH SYDENGEN f. 1963, Driftsleder Askim
7
EVA MARIE WITZØE f. 1950, Pensjonist Askim
8
ERIK GREIBESLAND f. 1996, Student Askim
9
MARKUS ANDRÉ KROGDAHL HÅGENSEN f. 2002, Student Askim
10
GRETHE TENNEFOSS f. 1946, Pensjonist Askim
11
KÅRE SUNDBREI f. 1953, Pensjonist Askim
12
LENE VÅRUM f. 1974, Inspektør Askim
13
ARNE LEIN f. 1954, Pensjonist/ rådgiver Askim