SKIPTVET SOKN

Storveien 28, 1816 SKIPTVET 69 80 80 75 post@skiptvet.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 342 stemmer

Medlemmer

May-Britt Lund Borgen f. 1962 , Jordmor
Nominasjonskomiteens liste 418 stemmer
Janne Øverland Søby f. 1992 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 391 stemmer
Hans Olaf Aamodt f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
Einar Tjelle f. 1966 , Ass. generalsekretær
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
Øistein Svae f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 366 stemmer
Roger Nandrup Pettersen f. 1963 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer

Varamedlemmer

Thor Anders Smith Hoen f. 1962 , Advokat / gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 353 stemmer
Gro Elisabeth Walberg f. 1958 , Seksjonsleder
Nominasjonskomiteens liste 346 stemmer
Eva-Lisbeth Mørk f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 346 stemmer
Toril Anita Karlsen f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
Arne Christian Christiansen f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MAY-BRITT LUND BORGEN f. 1964, Jordmor
2
ØISTEIN SVAE f. 1951, Pensjonist
3
JANNE ØVERLAND SØBY f. 1994, Bonde
4
ROGER NANDRUP PETTERSEN f. 1965, Daglig leder
5
GRO ELISABETH WALBERG f. 1960, Seksjonsleder
6
HANS OLAF AAMODT f. 1955, Pensjonist
7
EINAR TJELLE f. 1968, Ass. generalsekretær
8
THOR ANDERS SMITH HOEN f. 1964, Advokat / gårdbruker
9
TORIL ANITA KARLSEN f. 1948, Pensjonist
10
ARNE CHRISTIAN CHRISTIANSEN f. 1949, Pensjonist
11
EVA-LISBETH MØRK f. 1954, Pensjonist