GARDER SOKN

Risilveien 71, 1542 VESTBY 64 98 00 70 fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 47 stemmer

Medlemmer

Ole Einar Garder f. 1979 , Bonde/Gruppeleder i Sweco
Nominasjonskomiteens liste 58 stemmer
Per Gunnar Larsen f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer

Varamedlemmer

Ingvild Marie Isetorp f. 1963 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer
Wivi-Therese Hansen f. 1973 , Regnskapsansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer
Kjell Hystad f. 1952 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
PER GUNNAR LARSEN f. 1956, Pensjonist Garder
2
OLE EINAR GARDER f. 1981, Bonde/Gruppeleder i Sweco Garder
3
KJELL HYSTAD f. 1954, Ingeniør Garder
4
INGVILD MARIE ISETORP f. 1965, Bonde Garder
5
WIVI-THERESE HANSEN f. 1975, Regnskapsansvarlig Garder