GARDER SOKN

1540 VESTBY 64 98 00 70 fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 47 stemmer

Medlemmer

OLE EINAR GARDER f. 1979 , Bonde/Gruppeleder i Sweco
Nominasjonskomiteens liste 58 stemmer
PER GUNNAR LARSEN f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer

Varamedlemmer

INGVILD MARIE ISETORP f. 1963 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer
WIVI-THERESE HANSEN f. 1973 , Regnskapsansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer
KJELL HYSTAD f. 1952 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
PER GUNNAR LARSEN f. 1954, Pensjonist Garder
2
OLE EINAR GARDER f. 1979, Bonde/Gruppeleder i Sweco Garder
3
KJELL HYSTAD f. 1952, Ingeniør Garder
4
INGVILD MARIE ISETORP f. 1963, Bonde Garder
5
WIVI-THERESE HANSEN f. 1973, Regnskapsansvarlig Garder