VESTBY SOKN

Risilveien 71, 1542 VESTBY 64 98 00 70 fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 355 stemmer

Medlemmer

Christin Boretti Westby f. 1963 , Leder Vestby kom.fellestj
Nominasjonskomiteens liste 413 stemmer
Inger Brit Lea f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 412 stemmer

Varamedlemmer

Nicklas André Moseng f. 1998 , Student/vernepliktig
Nominasjonskomiteens liste 395 stemmer
Jens Andreas Randem f. 1972 , Bonde/Forskningstekniker
Nominasjonskomiteens liste 390 stemmer
Jørgen Jeksrud f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 379 stemmer
Anne-Marthea Lønberg f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 369 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
NICKLAS ANDRÉ MOSENG f. 2000, Student/vernepliktig Pepperstad
2
CHRISTIN BORETTI WESTBY f. 1965, Leder Vestby kom.fellestj Krysebyen
3
JØRGEN JEKSRUD f. 1951, Pensjonist Sole
4
INGER BRIT LEA f. 1947, Pensjonist Randem
5
ANNE-MARTHEA LØNBERG f. 1951, Pensjonist Pepperstad
6
JENS ANDREAS RANDEM f. 1974, Bonde/Forskningstekniker Vestby