VESTBY SOKN

1540 VESTBY 64 98 00 70 fellesraadet@kirken.vestby.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 355 stemmer

Medlemmer

CHRISTIN BORETTI WESTBY f. 1963 , Leder Vestby kom.fellestj
Nominasjonskomiteens liste 413 stemmer
INGER BRIT LEA f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 412 stemmer

Varamedlemmer

NICKLAS ANDRÉ MOSENG f. 1998 , Student/vernepliktig
Nominasjonskomiteens liste 395 stemmer
JENS ANDREAS RANDEM f. 1972 , Bonde/Forskningstekniker
Nominasjonskomiteens liste 390 stemmer
JØRGEN JEKSRUD f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 379 stemmer
ANNE-MARTHEA LØNBERG f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 369 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
NICKLAS ANDRÉ MOSENG f. 1998, Student/vernepliktig Pepperstad
2
CHRISTIN BORETTI WESTBY f. 1963, Leder Vestby kom.fellestj Krysebyen
3
JØRGEN JEKSRUD f. 1949, Pensjonist Sole
4
INGER BRIT LEA f. 1945, Pensjonist Randem
5
ANNE-MARTHEA LØNBERG f. 1949, Pensjonist Pepperstad
6
JENS ANDREAS RANDEM f. 1972, Bonde/Forskningstekniker Vestby