HVITSTEN SOKN

Risilveien 71, 1542 VESTBY 64 98 00 70 line.gullerud.solvik@vestby.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 45 stemmer

Medlemmer

Anne Kari Borg f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 56 stemmer
Lasse Løw f. 1953 , Selvst. næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 53 stemmer

Varamedlemmer

Kari Haugstvedt f. 1952 , Viseadm. Diakonissehuset
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer
Vera Tangen Wenaas f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer
Elin Lysøe f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 44 stemmer
Ann Christin Klevanger f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 42 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KARI HAUGSTVEDT f. 1954, Viseadm. Diakonissehuset Hvitsten
2
VERA TANGEN WENAAS f. 1952, Pensjonist Hvitsten
3
ANNE KARI BORG f. 1949, Pensjonist Hvitsten
4
LASSE LØW f. 1955, Selvst. næringsdrivende Hvitsten
5
ELIN LYSØE f. 1952, Pensjonist Hvitsten
6
ANN CHRISTIN KLEVANGER f. 1957, Pensjonist Hvitsten