KRÅKSTAD SOKN

Birkelunden 4, 1423 SKI 67 20 82 00 post.ski@ski.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 275 stemmer

Medlemmer

Harald Sigfred Saxegaard f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
Martin Tjugen Lundby f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
Kristin Dingstad f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 301 stemmer
Knut Jørgen Solberg f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
Kathrine Staksrud f. 1976
Supplert kandidat 286 stemmer
Vera Irene Holst Nielsen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 283 stemmer

Varamedlemmer

Ragnhild Valia Langli f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
Einar Stein Haugen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Marianne Borgerås f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Tor Håkon Weydahl f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater