ÅS SOKN

Sagaveien 3, 1430 ÅS 64 96 23 40 as.menighet@as.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 785 stemmer

Medlemmer

Ellen Ulvik Hansen f. 1976 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 903 stemmer
Knut Olav Moen f. 1981 , Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 840 stemmer
Elin Finnseth Sæverås f. 1962 , Prosjekt leder
Nominasjonskomiteens liste 823 stemmer
Jan Fredrik Holmqvist f. 1953 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 811 stemmer
Janne Birgitte Ueland f. 1997 , Student, kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 809 stemmer
Hilde Bertha Gillebo f. 1956 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 801 stemmer
Lise Marit Hustad f. 1999 , Lærling
Nominasjonskomiteens liste 800 stemmer
Elg Ola Nordrum f. 1956 , Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 791 stemmer

Varamedlemmer

Jenny Marie Schea Langseter f. 1986 , Padagogisk leder
Nominasjonskomiteens liste 788 stemmer
Odd Henning Unhjem f. 1986 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 679 stemmer
Arnt Øybekk f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 775 stemmer
Stein Helge Kingsrød f. 1977 , Offiser
Nominasjonskomiteens liste 772 stemmer
Geir Waldeland f. 1989 , Student
Nominasjonskomiteens liste 778 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELLEN ULVIK HANSEN f. 1978, Lærer
2
JAN FREDRIK HOLMQVIST f. 1955, Lektor
3
ELIN FINNSETH SÆVERÅS f. 1964, Prosjekt leder
4
KNUT OLAV MOEN f. 1983, Seniorrådgiver
5
HILDE BERTHA GILLEBO f. 1958, Pensjonist
6
ODD HENNING UNHJEM f. 1988, Ingeniør
7
JANNE BIRGITTE UELAND f. 1999, Student, kirketjener
8
ELG OLA NORDRUM f. 1958, Adjunkt
9
ARNT ØYBEKK f. 1951, Pensjonist
10
JENNY MARIE SCHEA LANGSETER f. 1988, Padagogisk leder
11
LISE MARIT HUSTAD f. 2001, Lærling
12
STEIN HELGE KINGSRØD f. 1979, Offiser
13
GEIR WALDELAND f. 1991, Student
14
BJARNE JANSON f. 1955, Pensjonist