DRØBAK OG FROGN SOKN

Dyrløkkebakken 1, 1448 DRØBAK 64 90 61 71 kirkekontoret@frogn.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 1014 stemmer

Medlemmer

Kate Irene Høyem f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 1143 stemmer
Kåre Grumstad f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 1119 stemmer
Barbro Gaustad Rodt f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 1063 stemmer
Aleksander Øiestad f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 1043 stemmer
Anders Gunnar Johansen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 1036 stemmer
Ellen Bergljot Klynderud f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 1023 stemmer

Varamedlemmer

Terje Hagen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 1019 stemmer
Line Margrete Levy Boulland f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 1000 stemmer
Halldis Kjellaug Storbekkrønning-Andersen f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 972 stemmer
Solveig Carelius Brustad f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 1005 stemmer
Ottar Hellenes f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 1006 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KÅRE GRUMSTAD f. 1960 Høilundveien 12
2
KATE IRENE HØYEM f. 1971 Høilundveien 11
3
BARBRO GAUSTAD RODT f. 1969 Skorkebergåsen 20
4
ALEKSANDER ØIESTAD f. 1973 Storgate 27
5
LINE MARGRETE LEVY BOULLAND f. 1970 Joh. Dybwadsvei 5
6
HALLDIS KJELLAUG STORBEKKRØNNING-ANDERSEN f. 1948 Vestre Åslund 33
7
ANDERS GUNNAR JOHANSEN f. 1966 Carlsebakken 3
8
SOLVEIG CARELIUS BRUSTAD f. 1969 Dueveien 7B
9
OTTAR HELLENES f. 1966 Pålsvei 6
10
HILLEBORG HELEN BRAARUD TØIEN f. 1948 Froensveien 1
11
TERJE HAGEN f. 1966 Skorkebergåsen 30
12
ELLEN BERGLJOT KLYNDERUD f. 1947 Solbergveien 31
13
LISBETH WILBERG f. 1952 Knardalveien 50