DRØBAK OG FROGN SOKN

Dyrløkkebakken 1, 1448 DRØBAK 64 90 61 71 kirkekontoret@frogn.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for DRØBAK OG FROGN SOKN
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KÅRE GRUMSTAD f. 1960 Høilundveien 12
2
KATE IRENE HØYEM f. 1971 Høilundveien 11
3
BARBRO GAUSTAD RODT f. 1969 Skorkebergåsen 20
4
ALEKSANDER ØIESTAD f. 1973 Storgate 27
5
LINE MARGRETE LEVY BOULLAND f. 1970 Joh. Dybwadsvei 5
6
HALLDIS KJELLAUG STORBEKKRØNNING-ANDERSEN f. 1948 Vestre Åslund 33
7
ANDERS GUNNAR JOHANSEN f. 1966 Carlsebakken 3
8
SOLVEIG CARELIUS BRUSTAD f. 1969 Dueveien 7B
9
OTTAR HELLENES f. 1966 Pålsvei 6
10
HILLEBORG HELEN BRAARUD TØIEN f. 1948 Froensveien 1
11
TERJE HAGEN f. 1966 Skorkebergåsen 30
12
ELLEN BERGLJOT KLYNDERUD f. 1947 Solbergveien 31
13
LISBETH WILBERG f. 1952 Knardalveien 50