NESODDEN SOKN

Nesodden kirkesenter Vestveien 51, 1452 NESODDTANGEN 66 96 58 20 kirken@nesodden.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 264 stemmer

Medlemmer

Gry Skurdal f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
Arne Tor Selin Bjerke f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
Elise Klouman f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 280 stemmer
Hilde Strøm f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer

Varamedlemmer

Halvor Håkanes f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer
Randi Skodvin Hannisdal f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 266 stemmer
Gro Hege Ludvigsen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 264 stemmer
Bjarte Hunnestad f. 1950 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer
Reidun Harriet Sødem f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
Arne Neegaard f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARNE TOR SELIN BJERKE f. 1961 Nesodden
2
HALVOR HÅKANES f. 1960 Nesodden
3
ELISE KLOUMAN f. 1949 Fjellstrand
4
RANDI SKODVIN HANNISDAL f. 1960 Nesodden
5
BJARTE HUNNESTAD f. 1952, pensjonist Fjellstrand
6
REIDUN HARRIET SØDEM f. 1945 Fjellstrand
7
ARNE NEEGAARD f. 1955 Nesodden
8
HILDE STRØM f. 1952 Nesodden
9
GRY SKURDAL f. 1962 Nesodden
10
GRO HEGE LUDVIGSEN f. 1963 Nesodden