OPPEGÅRD SOKN

Hvitebjørnveien, 1420 SVARTSKOG 66 81 50 04 kirkekontoret@kirken-oppegard.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 72 stemmer

Medlemmer

Erik Haugom f. 1954 , Byggmester
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
Sonja Birkeland f. 1965 , Sekretær / Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
Kari Løkkevik Haugom f. 2001 , Skoleelev
Nominasjonskomiteens liste 77 stemmer
Tom Snilsberg f. 1959 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer

Varamedlemmer

Jon Olav Bjergene f. 1967 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer
Ingrid Kalstad-Sjødalstrand f. 1963 , Lok.fører
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
Anne Marie Guldahl Jernquist f. 1983 , Kommunikasjonsrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Edle Erstad Kvernaas f. 1958 , Forsikringsrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 72 stemmer
Marit Tysnes f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 69 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ERIK HAUGOM f. 1956, Byggmester Svartskog
2
SONJA BIRKELAND f. 1967, Sekretær / Konsulent Svartskog
3
TOM SNILSBERG f. 1961, Daglig leder Svartskog
4
ANNE MARIE GULDAHL JERNQUIST f. 1985, Kommunikasjonsrådgiver Svartskog
5
KARI LØKKEVIK HAUGOM f. 2003, Skoleelev Svartskog
6
INGRID KALSTAD-SJØDALSTRAND f. 1965, Lok.fører Svartskog
7
MARIT TYSNES f. 1951, Pensjonist Svartskog
8
EDLE ERSTAD KVERNAAS f. 1960, Forsikringsrådgiver Svartskog
9
JON OLAV BJERGENE f. 1969, Avdelingsleder Svartskog