TANUM SOKN

1341 SLEPENDEN 67 50 05 00 post@tanum-menighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 686 stemmer

Medlemmer

MARIANNE HOLT HOLGERSEN f. 1969 , Cand. mag.
Nominasjonskomiteens liste 775 stemmer
KRISTIN SKARNING ERIKSSON f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 750 stemmer
HELGE ILEBEKK JOHANSEN f. 1958 , Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 737 stemmer
MARIANNE BRENNE f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 725 stemmer
SVERRE IVAR TELNES f. 1953 , Spesialrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 717 stemmer
PER GULDBERG f. 1966 , Bilskadereperatør
Nominasjonskomiteens liste 713 stemmer

Varamedlemmer

ANDERS KULLERUD f. 1954 , Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 700 stemmer
HELGE STRØMME f. 1952 , Adm. dir.
Nominasjonskomiteens liste 681 stemmer
NILS SANDSMARK f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 676 stemmer
ANNE KARINE GARSTAD f. 1952 , Forteller/pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 668 stemmer
KJELL KRISTIAN LARSEN f. 1958 , Fagrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 682 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HELGE ILEBEKK JOHANSEN f. 1958, Rådgiver 1341 Slependen
2
KRISTIN SKARNING ERIKSSON f. 1962 1341 Slependen
3
ANDERS KULLERUD f. 1954, Seniorrådgiver 1341 Slependen
4
SVERRE IVAR TELNES f. 1953, Spesialrådgiver 1339 Vøyenenga
5
HELGE STRØMME f. 1952, Adm. dir. 1341 Slependen
6
MARIANNE HOLT HOLGERSEN f. 1969, Cand. mag. 1341 Slependen
7
NILS SANDSMARK f. 1943, Pensjonist 1339 Vøyenenga
8
PER GULDBERG f. 1966, Bilskadereperatør 1341 Slependen
9
MARIANNE BRENNE f. 1954, Pensjonist 1338 Sandvika
10
ANNE KARINE GARSTAD f. 1952, Forteller/pensjonist Slependen
11
KJELL KRISTIAN LARSEN f. 1958, Fagrådgiver 1339 Vøyenenga