EIKSMARKA SOKN

Grinilunden 10, 1359 EIKSMARKA 67 50 05 00 post@grinilund-menighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 272 stemmer

Medlemmer

Finn Roar Hungerholdt f. 1965 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 285 stemmer
Arne Lundstadsveen f. 1970 , prosjekt leder
Nominasjonskomiteens liste 283 stemmer
Lars Petter Holte Haugen f. 1960 , Senior økonomirådgiver
Nominasjonskomiteens liste 279 stemmer
Jørgen Otelius Tovik f. 1998 , kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
Thomas Ivar Holth f. 1972
Tilføyd valgbar person 49 stemmer
Trine Listerud Risan f. 1977
Tilføyd valgbar person 49 stemmer

Varamedlemmer

Bjørn Jardar Brandsæter f. 1972
Tilføyd valgbar person 39 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARNE LUNDSTADSVEEN f. 1972, prosjekt leder 1359 Eiksmarka
2
LARS PETTER HOLTE HAUGEN f. 1962, Senior økonomirådgiver 1359 Eiksmarka
3
FINN ROAR HUNGERHOLDT f. 1967, Daglig leder 1359 Eiksmarka
4
JØRGEN OTELIUS TOVIK f. 2000, kirketjener 1362 Hosle