ØSTERÅS SOKN

Ovenbakken 10, 1361 ØSTERÅS 67 50 05 00 post@oesteraas-menighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 615 stemmer

Medlemmer

Ragnar Høeg f. 1964 , teknisk leder
Nominasjonskomiteens liste 648 stemmer
Elisabeth Ødemark f. 1967 , organisasjonsrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 647 stemmer
Petter Marius Hatlen f. 1995 , fiske ansvarlig Meny
Nominasjonskomiteens liste 640 stemmer
Geir Giving Kalstad f. 1967 , organisasjons psykolog
Nominasjonskomiteens liste 633 stemmer
Anne Helene Jørstad f. 1960 , sykehjemsprest
Nominasjonskomiteens liste 629 stemmer
Ragnhild Elisabeth Øien Toyomasu f. 1970 , markeds sjef
Nominasjonskomiteens liste 628 stemmer
Idar Holmbek Engebretsen f. 1992 , overingeniør
Nominasjonskomiteens liste 626 stemmer
Odd Vegge f. 1974 , rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 617 stemmer
Karin Hake f. 1939 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 599 stemmer
Ingrid Marie Liodden f. 1950 , miljøarbeider sfo
Nominasjonskomiteens liste 598 stemmer

Varamedlemmer

Anne Marie Sand f. 1963 , leder nav oppfølging
Nominasjonskomiteens liste 603 stemmer
Hilde Holme f. 1974 , seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 613 stemmer
Inger Marie Jordell f. 1950 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 601 stemmer
Trond Eirheim f. 1957 , importør av ost
Nominasjonskomiteens liste 613 stemmer
Siri Beate Ehrnst Stousland f. 1965 , ergoterapeut
Nominasjonskomiteens liste 595 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELISABETH ØDEMARK f. 1969, organisasjonsrådgiver 1361 Østerås
2
RAGNAR HØEG f. 1966, teknisk leder 1362 Hosle
3
ANNE HELENE JØRSTAD f. 1962, sykehjemsprest 1361 Østerås
4
IDAR HOLMBEK ENGEBRETSEN f. 1994, overingeniør 1359 Eiksmarka
5
KARIN HAKE f. 1941, pensjonist 1361 Østerås
6
GEIR GIVING KALSTAD f. 1969, organisasjons psykolog 1362 Hosle
7
INGRID MARIE LIODDEN f. 1952, miljøarbeider sfo 1358 Jar
8
PETTER MARIUS HATLEN f. 1997, fiske ansvarlig Meny 0766 Oslo
9
ANNE MARIE SAND f. 1965, leder nav oppfølging 1362 Hosle
10
HILDE HOLME f. 1976, seniorrådgiver 1361 Østerås
11
RAGNHILD ELISABETH ØIEN TOYOMASU f. 1972, markeds sjef 1359 Eiksmarka
12
INGER MARIE JORDELL f. 1952, pensjonist 1359 Eiksmarka
13
ODD VEGGE f. 1976, rådgiver 1361 Østerås
14
TROND EIRHEIM f. 1959, importør av ost 1362 Hosle
15
SIRI BEATE EHRNST STOUSLAND f. 1967, ergoterapeut 1361 Østerås