HELGERUD SOKN

Sogneprest Munthe-Kaas vei 1, 1346 GJETTUM 67 50 05 00 ingeborg@baerum.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 542 stemmer

Medlemmer

Torill Grimstad Osberg f. 1972 , leder
Nominasjonskomiteens liste 616 stemmer
Berit Kristiansen f. 1951 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 615 stemmer
Kristin Inga Hulbak Skaar f. 1963 , lærer
Nominasjonskomiteens liste 590 stemmer
Hanne Elisabeth Kervel Fjørtoft f. 1985 , koordinator
Nominasjonskomiteens liste 590 stemmer
Anne-Grethe Skjerve f. 1952 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 573 stemmer
Kjersti Thoen f. 1966 , økonomidirektør
Nominasjonskomiteens liste 572 stemmer

Varamedlemmer

Hans Morten Bruun f. 1961 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 559 stemmer
Bernhard Hesthag f. 1967 , Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 552 stemmer
Kaare Granheim f. 1946 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer
Jon Inge Schiager Kjernlie f. 1961 , senior rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 535 stemmer
Tor Vold f. 1951 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 525 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KAARE GRANHEIM f. 1948, pensjonist 1346 Gjettum
2
BERIT KRISTIANSEN f. 1953, pensjonist 1346 Gjettum
3
JON INGE SCHIAGER KJERNLIE f. 1963, senior rådgiver 1336 Sandvika
4
ANNE-GRETHE SKJERVE f. 1954, pensjonist 1346 Gjettum
5
TORILL GRIMSTAD OSBERG f. 1974, leder 1346 Gjettum
6
KRISTIN INGA HULBAK SKAAR f. 1965, lærer 1352 Kolsås
7
KJERSTI THOEN f. 1968, økonomidirektør 1365 Blommenholm
8
HANNE ELISABETH KERVEL FJØRTOFT f. 1987, koordinator 1346 Gjettum
9
HANS MORTEN BRUUN f. 1963, Daglig leder 1346 Gjettum
10
BERNHARD HESTHAG f. 1969, Adjunkt 1352 Kolsås
11
TOR VOLD f. 1953, pensjonist 1338 Sandvika