LØKEN SOKN

Haldenveien 1246, 1960 LØKEN 67 20 53 00 post.loken@ah.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 327 stemmer

Medlemmer

Ruth Sofie Øvstegård f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
Iren Nordberg Melnes f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
Karianne Eng f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
Gunhild Dramstad f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
Marit Næss Bergersen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
Reidun Sørås Ottesen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 337 stemmer
Hans Olav Holmbro f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
Anne Cecilie Vestad f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer

Varamedlemmer

Ingunn Stigen Fjeld f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
Ragnhild Vestad Krogstad f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
Einar Larsen f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
Lillan Frogner f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
Trond-Vegard Eriksrud f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste