SØRUM SOKN

, 1920 SØRUMSAND 63 86 79 50 kirkekontoret@sorumkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 479 stemmer

Medlemmer

AMUND GILLEBO f. 1978 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 573 stemmer
SARA ANITA RINDEN f. 1974 , Operasjonssykepleier
Nominasjonskomiteens liste 543 stemmer
ANNE-LISE HAMMER f. 1946 , Miljøterapeut
Nominasjonskomiteens liste 505 stemmer
GUTTORM RAGNAR BIRKREM SØBYE f. 1963 , Byggeleder
Nominasjonskomiteens liste 504 stemmer
TONE MARGRETE BØKESTAD f. 1974 , Barnehagelærer
Nominasjonskomiteens liste 500 stemmer
NORA MARIA BERG f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer

Varamedlemmer

SOLVEIG SANDODDEN JOHANSEN f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 491 stemmer
KARI JOHANNE HUSE f. 1953 , Miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 486 stemmer
ELI FOSSBERG f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 469 stemmer
WILLY BJØRN WILHELMSEN f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 471 stemmer
SVEIN-AAGE WULFF f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 469 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
AMUND GILLEBO f. 1978, Avdelingsleder Valsringen 22, Sørumsand
2
SOLVEIG SANDODDEN JOHANSEN f. 1953, Pensjonist Langryggen 24, Sørumsand
3
GUTTORM RAGNAR BIRKREM SØBYE f. 1963, Byggeleder Sletta 15, Sørumsand
4
KARI JOHANNE HUSE f. 1953, Miljøarbeider Tverrvegen 11, Sørumsand
5
NORA MARIA BERG f. 1946, Pensjonist Sørumsandvegen 89, Sørums
6
TONE MARGRETE BØKESTAD f. 1974, Barnehagelærer Valsringen 28, Sørumsand
7
ELI FOSSBERG f. 1947, Pensjonist Tvervegen 2, Sørumsand
8
WILLY BJØRN WILHELMSEN f. 1955, Pensjonist Industrivegen 41, Sørums
9
SVEIN-AAGE WULFF f. 1944, Pensjonist Sørumsandvegen 93, Sørums
10
ANNE-LISE HAMMER f. 1946, Miljøterapeut Ringvegen 12, Sørumsand
11
SARA ANITA RINDEN f. 1974, Operasjonssykepleier Reina 7, Sørumsand