LILLESTRØM SOKN

Storgata 32, 2000 LILLESTRØM 66 93 89 50 post@skedsmo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 833 stemmer

Medlemmer

Ole Jacob Flæten f. 1953 , Yrkesaktiv
Nominasjonskomiteens liste 991 stemmer
Ellen Nygard f. 1970 , Yrkesaktiv
Nominasjonskomiteens liste 918 stemmer
Torbjørn Pedersen f. 1962 , Yrkesaktiv
Nominasjonskomiteens liste 886 stemmer
Trygvi Tummasson Lauritsen f. 1974 , yrkesaktiv
Nominasjonskomiteens liste 883 stemmer
Marit Sjølie Øiestad f. 1965 , Yrkesaktiv
Nominasjonskomiteens liste 844 stemmer
Siri Hovde f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 840 stemmer
Morten Fuglevand f. 1960 , Yrkesaktiv
Nominasjonskomiteens liste 836 stemmer
Aud Margaret Solheim Olsen f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 797 stemmer

Varamedlemmer

Elly Hilfling Amundsen f. 1940 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 810 stemmer
Gro Marthinsen f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 813 stemmer
Jon Sandberg f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 813 stemmer
John Nordeide f. 1936 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 802 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TRYGVI TUMMASSON LAURITSEN f. 1975, yrkesaktiv Lillestrøm
2
OLE JACOB FLÆTEN f. 1954, Yrkesaktiv Lillestrøm
3
SIRI HOVDE f. 1952, Pensjonist Lillestrøm
4
ELLEN NYGARD f. 1971, Yrkesaktiv Lillestrøm
5
TORBJØRN PEDERSEN f. 1963, Yrkesaktiv Lillestrøm
6
MORTEN FUGLEVAND f. 1961, Yrkesaktiv Lillestrøm
7
MARIT SJØLIE ØIESTAD f. 1966, Yrkesaktiv Lillestrøm
8
AUD MARGARET SOLHEIM OLSEN f. 1956, Pensjonist Lillestrøm
9
ELLY HILFLING AMUNDSEN f. 1941, Pensjonist Lillestrøm
10
GRO MARTHINSEN f. 1951, Pensjonist Lillestrøm
11
JON SANDBERG f. 1949, Pensjonist Lillestrøm
12
JOHN NORDEIDE f. 1937, Pensjonist Lillestrøm