SKEDSMO SOKN

Storgata 33, 2000 LILLESTRØM 66 93 89 50 post@skedsmo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 1196 stemmer

Medlemmer

GUNNHILD BORGE EILERTSEN f. 1972 , yrkesaktiv
Nominasjonskomiteens liste 1419 stemmer
OLA MÅREM f. 2000 , Student
Nominasjonskomiteens liste 1312 stemmer
AUD MARIT VEUM f. 1966 , yrkesaktiv
Nominasjonskomiteens liste 1213 stemmer
KARIN ØSTBYE HØIEGGEN f. 1960 , yrkesaktiv
Nominasjonskomiteens liste 1212 stemmer
ROLF HENNING REIKVAM f. 1948 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1202 stemmer
BJØRN MYHRE f. 1947 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1201 stemmer

Varamedlemmer

INGER ELIN SAHLBERG f. 1950 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1198 stemmer
HAROLD MC INNES f. 1971 , Yrkesaktiv
Nominasjonskomiteens liste 1197 stemmer
ULF-PETER JÜRGEN HOPPE f. 1955 , yrkesaktiv
Nominasjonskomiteens liste 1190 stemmer
ELDRID GARDSHOL GRIMSTAD f. 1943 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1159 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNNHILD BORGE EILERTSEN f. 1973, yrkesaktiv Skedsmokorset
2
BJØRN MYHRE f. 1948, pensjonist Skedsmokorset
3
ROLF HENNING REIKVAM f. 1949, pensjonist Lørenfallet
4
INGER ELIN SAHLBERG f. 1951, pensjonist Skedsmokorset
5
HAROLD MC INNES f. 1972, Yrkesaktiv Skedsmokorset
6
ULF-PETER JÜRGEN HOPPE f. 1956, yrkesaktiv Leirsund
7
KARIN ØSTBYE HØIEGGEN f. 1961, yrkesaktiv Leirsund
8
OLA MÅREM f. 2001, Student Skedsmokorset
9
AUD MARIT VEUM f. 1967, yrkesaktiv Skedsmokorset
10
ELDRID GARDSHOL GRIMSTAD f. 1944, pensjonist Skedsmokorset