NITTEDAL SOKN

Rådhusveien 3, 1482 NITTEDAL 67 05 90 41 post@nittedal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 894 stemmer

Medlemmer

Kristian Øgaard f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 1009 stemmer
Tobias Johan Sand f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 946 stemmer
Odd Martin Nerheim f. 2000
Nominasjonskomiteens liste 942 stemmer
Kristine Aksøy f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 932 stemmer
Jorun Elisabeth Berstad Weyde f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 931 stemmer
Kristin Hurthi f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 927 stemmer
Kjell Erik Dæhlen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 911 stemmer
Vidar Dagfinn Myhre f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 910 stemmer

Varamedlemmer

Eva Karin Sandanger Dugstad f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 904 stemmer
Toril Wangen Hexeberg f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 903 stemmer
Laila Tanner Søderqvist f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 870 stemmer
Trude Renate Wolter Olberg f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 867 stemmer
Unni Nordkild Skjønsberg f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 888 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KRISTIAN ØGAARD f. 1990 1482 Nittedal
2
JORUN ELISABETH BERSTAD WEYDE f. 1955 1481 Hagan
3
TOBIAS JOHAN SAND f. 2001 1482 Nittedal
4
KRISTINE AKSØY f. 1968 1482 Nittedal
5
ODD MARTIN NERHEIM f. 2002 1482 Nittedal
6
EVA KARIN SANDANGER DUGSTAD f. 1961 1481 Hagan
7
TORIL WANGEN HEXEBERG f. 1958 1482 Nittedal
8
VIDAR DAGFINN MYHRE f. 1954 1482 Nittedal
9
LAILA TANNER SØDERQVIST f. 1949 1481 Hagan
10
KJELL ERIK DÆHLEN f. 1962 1482 Nittedal
11
TRUDE RENATE WOLTER OLBERG f. 1952 1482 Nittedal
12
UNNI NORDKILD SKJØNSBERG f. 1950 1481 Hagan
13
PER KOLSTAD f. 1966 1482 Nittedal
14
KRISTIN HURTHI f. 1965 1482 Nittedal