HAKADAL SOKN

Rådhusveien 3, 1482 NITTEDAL 67 05 90 41 post@nittedal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 364 stemmer

Medlemmer

Kjerstin Grønstad Olsen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 405 stemmer
Markus Østby Mathisen f. 2000
Nominasjonskomiteens liste 400 stemmer
Mathias Ask Jensen Dønvold f. 1998
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer
Hilde-Karin Steinshamn Mauky f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
Jorunn Selnes f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer
Markus Berggren Hagen f. 1996
Nominasjonskomiteens liste 381 stemmer

Varamedlemmer

Guro Marie Solheim Andreassen f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer
Åse Kirsten Stiegler f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
Sigurd Aandstad f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
Monika Margit Löv Tikkanen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 362 stemmer
Karl Wessel Frogner f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste