NES SOKN

Rådhusgata 9B , 2150 ÅRNES 63 91 12 80 post@nes.kirker.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 248 stemmer

Medlemmer

Bente Kristin Østeng Nyerrød f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 279 stemmer
Thore Vestrum f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 264 stemmer
Gry Helene Karterud f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
Birgit Greni f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer
Evy Reidun Veidahl f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
Hans Georg Haug f. 1967
Supplert kandidat 255 stemmer

Varamedlemmer

Wenche Husås Sundby f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 254 stemmer
Erik Grenaker f. 1949
Supplert kandidat 251 stemmer
Unni Astrid Furu f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

2
EVY REIDUN VEIDAHL f. 1953 Oppaker
3
GRY HELENE KARTERUD f. 1974 Oppaker
4
THORE VESTRUM f. 1957 Oppaker
5
WENCHE HUSÅS SUNDBY f. 1960 Oppaker
6
BIRGIT GRENI f. 1952 Vormsund
7
UNNI ASTRID FURU f. 1944 Vormsund

Supplerte kandidater

HANS GEORG HAUG f. 1968 Vormsund
ERIK GRENAKER f. 1950 Vormsund