RÅHOLT SOKN

Råholtvegen 98F, 2070 RÅHOLT 63 96 52 20 raaholt@eidsvoll.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 529 stemmer

Medlemmer

Dorte Lykkegaard Øierås f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 569 stemmer
Bente Christine Heimdahl f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 559 stemmer
Lars Remy Mauseth f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 554 stemmer
Ingrid Marie Græsli Jimenez f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 545 stemmer
Anne Grethe Storsveen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 544 stemmer
Inger Sjaaeng f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 527 stemmer
Astrid Gudlaug Ladderud f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 522 stemmer
Petter Ivar Tærud f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 528 stemmer

Varamedlemmer

Anne-Cecilie Moe Dokken f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 523 stemmer
Gunnar Follesø f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 505 stemmer
Ragnhild Catrine Pedersen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 515 stemmer
Harald Korsmo f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 522 stemmer
Else Espelund f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 512 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste