FEIRING SOKN

2093 FEIRING 63 96 52 20 kirkekontoret@eidsvoll.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 267 stemmer

Medlemmer

Arne Limbodal f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
Anne Gro Vrålstad Brodshaug f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
Eirin Ester Skålerud Leontin f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
Elsa Annie Bjørnstad f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 312 stemmer
Kenneth Flatmo f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Thomas Sandviken f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer

Varamedlemmer

Ole-Martin Haugli f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 280 stemmer
Tone Mette Wang f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 279 stemmer
Geir Ola Disserud f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Pål Sindre Lundstad f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Knut Evensen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste