HOLTER SOKN

Nannestadvegen 245, 2030 NANNESTAD 66 10 55 90

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 333 stemmer

Medlemmer

ANNE BRUSTAD f. 1954 , Tidligere rektor
Nominasjonskomiteens liste 435 stemmer
TRINE MERETE KÅRÅSEN f. 1964 , Miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 372 stemmer
EVA ØSTBY-JOHANSEN f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
GRETE KAREN FRAMGARDEN f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 349 stemmer
STEINAR MORTEN f. 1981 , Rektor
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer
BERIT SCHEI HAGEN f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer

Varamedlemmer

TOMMY NETTUM LIBERG f. 1980 , Prosjektleder HR
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
SISSEL LAAVERUD f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
CARITA-LINN SKOGSTAD-LIBERG f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE BRUSTAD f. 1955, Tidligere rektor
3
TRINE MERETE KÅRÅSEN f. 1965, Miljøarbeider
4
STEINAR MORTEN f. 1982, Rektor
5
SISSEL LAAVERUD f. 1949, Pensjonist
6
BERIT SCHEI HAGEN f. 1956, Pensjonist
8
TOMMY NETTUM LIBERG f. 1981, Prosjektleder HR