HOLTER SOKN

Nannestadvegen 245, 2030 NANNESTAD 66 10 55 90

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 333 stemmer

Medlemmer

Anne Brustad f. 1954 , Tidligere rektor
Nominasjonskomiteens liste 435 stemmer
Trine Merete Kåråsen f. 1964 , Miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 372 stemmer
Eva Østby-Johansen f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
Grete Karen Framgarden f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 349 stemmer
Steinar Morten f. 1981 , Rektor
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer
Berit Schei Hagen f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer

Varamedlemmer

Tommy Nettum Liberg f. 1980 , Prosjektleder HR
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
Sissel Laaverud f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Carita-Linn Skogstad-Liberg f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE BRUSTAD f. 1956, Tidligere rektor
3
TRINE MERETE KÅRÅSEN f. 1966, Miljøarbeider
4
STEINAR MORTEN f. 1983, Rektor
5
SISSEL LAAVERUD f. 1950, Pensjonist
6
BERIT SCHEI HAGEN f. 1957, Pensjonist
8
TOMMY NETTUM LIBERG f. 1982, Prosjektleder HR