HASLE SOKN

Eindrides vei 9, 0575 OSLO 23 62 97 70 post.hasle@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 362 stemmer

Medlemmer

ELIN FINNANGER f. 2001 , Skoleelev
Nominasjonskomiteens liste 445 stemmer
VILDE MARION LAURITZSEN f. 1993 , Bygningsingeniør
Nominasjonskomiteens liste 432 stemmer
JAN LUDVIG VINNINGLAND f. 1972 , Seniorforsker
Nominasjonskomiteens liste 425 stemmer
OLE PETTER MELLEBY f. 1973 , Partner i ISCO group
Nominasjonskomiteens liste 423 stemmer
MARI PLEYM f. 1980 , Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 410 stemmer
ALF KNUTSEN f. 1948 , Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer

Varamedlemmer

KJELL IVAR SKJERDINGSTAD f. 1964 , Professor
Nominasjonskomiteens liste 398 stemmer
KRISTIN MARGRETHE TYVOLD f. 1961 , Konsulent.
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer
ELI FRANTZEN f. 1965 , Ufør
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer
ANNE KRISTIN SVENDSEN f. 1952 , Pensjonist.
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer
SISSEL HAAKESTAD LERVOLD f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 376 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
JAN LUDVIG VINNINGLAND f. 1973, Seniorforsker Bergljots vei
2
OLE PETTER MELLEBY f. 1974, Partner i ISCO group Ansgar Sørlies vei
3
ELIN FINNANGER f. 2002, Skoleelev Grenseveien
4
MARI PLEYM f. 1981, Seniorrådgiver Einars vei
5
KJELL IVAR SKJERDINGSTAD f. 1965, Professor Frydenbergveien
6
ALF KNUTSEN f. 1949, Kirketjener St. Jørgens vei
7
VILDE MARION LAURITZSEN f. 1994, Bygningsingeniør Hasleveien
8
ELI FRANTZEN f. 1966, Ufør Kryssveien
9
SISSEL HAAKESTAD LERVOLD f. 1945, Pensjonist Bertrand Narvesens vei
10
ANNE KRISTIN SVENDSEN f. 1953, Pensjonist. Finns vei
11
KRISTIN MARGRETHE TYVOLD f. 1962, Konsulent. Einars vei