LJAN SOKN

Furumoen 18D, 1168 OSLO 23 62 98 00 post.ljan@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 292 stemmer

Medlemmer

Wanja Werp f. 1965 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 351 stemmer
Thor-Arne Prøis f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
Ragnhild Grove-Knutsen f. 1949 , Utdannet lærer
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
Tor Henrik Kronen Sømme f. 1966 , Sivilarkitekt
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer

Varamedlemmer

Mette Rannei Skiebe Heiland f. 1957 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
Geir Even Riksaasen Gundersen f. 1969 , Programmerer
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
Karina Birkeland f. 1979
Tilføyd valgbar person 23 stemmer
Siv Mona Høihilder Heiene f. 1963
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Morten Holmqvist f. 1974
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
THOR-ARNE PRØIS f. 1949, Pensjonist Ljan
2
METTE RANNEI SKIEBE HEILAND f. 1959, Pensjonist Ljan
3
GEIR EVEN RIKSAASEN GUNDERSEN f. 1971, Programmerer Holmlia
4
RAGNHILD GROVE-KNUTSEN f. 1951, Utdannet lærer Ljan
5
WANJA WERP f. 1967, Lærer Ljan
6
TOR HENRIK KRONEN SØMME f. 1968, Sivilarkitekt Ljan