HAUKETO/PRINSDAL SOKN

LERDALSFARET 7, 1263 OSLO 23 62 98 50 post.hauketo-prinsdal@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 247 stemmer

Medlemmer

Henriette Felix f. 1998 , Lærling
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
Ingjerd Karin Tørring f. 1951 , Jurist
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
Per Frogner f. 1954 , Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 289 stemmer
Lars Anders Håkan Thylén f. 1965 , Biolog
Nominasjonskomiteens liste 263 stemmer
Torleif Kofoed Månsson f. 1971 , Bygningskonstruktør
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
Atle Næsheim f. 1966 , Lektor og fagkoordinator
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer

Varamedlemmer

DAG OSVALD MYHRE-NIELSEN f. 1951 , Fakultetsdiriktør
Nominasjonskomiteens liste 254 stemmer
Åse Rauan f. 1962 , Barnehagestyrer
Nominasjonskomiteens liste 251 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGJERD KARIN TØRRING f. 1953, Jurist Prinsdal
2
TORLEIF KOFOED MÅNSSON f. 1973, Bygningskonstruktør Hauketo
3
LARS ANDERS HÅKAN THYLÉN f. 1967, Biolog Toppåsen
4
HENRIETTE FELIX f. 2000, Lærling Prinsdal
5
DAG OSVALD MYHRE-NIELSEN f. 1953, Fakultetsdiriktør Prinsdal
6
PER FROGNER f. 1956, Seniorrådgiver Prinsdal
7
ATLE NÆSHEIM f. 1968, Lektor og fagkoordinator Prinsdal
8
ÅSE RAUAN f. 1964, Barnehagestyrer Hauketo