AUSTMARKA SOKN

2224 AUSTMARKA 62 88 66 80 post@kongsvinger.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 196 stemmer

Medlemmer

Jarl Harald Ramtjernåsen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
Sigrid Kristina Karterud f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 236 stemmer
Sigrun Grønlien Hebnes f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer
May Ingunn Vetle Olsen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer
Inga-Britt Løvneseth Haugen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer
Laila Kristine Rønning f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 209 stemmer

Varamedlemmer

Laila Synnøve Sagli f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
Else-Mari Gusterudmoen Nilsen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 202 stemmer
Tatiana Haraldseid f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 196 stemmer
Steinar Dalseth f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Eli Nordby f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste