BRANDVAL SOKN

2216 ROVERUD 62 88 66 80 post@kongsvinger.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 368 stemmer

Medlemmer

Svein Dagfinn Bjørklund f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 425 stemmer
Ole Martin Knashaug f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 407 stemmer
Hege Knudsen Sjøenden f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 405 stemmer
Steve Andersson f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 391 stemmer
Gunnar Øxseth f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 385 stemmer
Johnny Sjøenden f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 384 stemmer
Eldbjørg Karin Hytjan f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer
Håvard Monsen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer

Varamedlemmer

Liv Marit Sønsterud f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 366 stemmer
Yngve Helge Amundsen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
Rune Austdal f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
Eva Nyland f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 356 stemmer
Terje Audun Skotterud f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste