FURNES SOKN

Sjurstuvegen 4C, 2383 BRUMUNDDAL 62 33 07 70 post.ringsaker@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 432 stemmer

Medlemmer

Eva Merete Arnseth f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 468 stemmer
Ole Ringnes f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 461 stemmer
Berit Thorleifsen Johansen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 459 stemmer
Anne-Brit Skarderud f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 454 stemmer
Bengt Håvard Sundkøien f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 453 stemmer
Hilde Mari Åsrud Mausethagen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 453 stemmer
Vigdis Dalen Thorstensen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 444 stemmer
Sigrid Elisabeth Schwabe Håkonsen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 438 stemmer

Varamedlemmer

Grethe Johanne Rosendahl Simonsen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 436 stemmer
Lars Lund f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 435 stemmer
Knut Martinsen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 432 stemmer
Tore Nyborg f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 429 stemmer
Brit Hilde Slåtsveen Olsen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 431 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste