NES SOKN

Sjurstuvegen 4C, 2383 BRUMUNDDAL 62 33 07 70 post.ringsaker@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 332 stemmer

Medlemmer

Gina Gubberud f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer
Kjell Skaugen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
Emma Kristine Sterud f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer
Egil Askehagen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
Kjell Lunde f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
Helga Fossum f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer

Varamedlemmer

Eldbjørg Arlen Leinebø Ekre f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 337 stemmer
Liv Kristin Kongsrud f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
Ragnhild Lovise Austdal f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
Ann-Mathilde Møllerup Lilleengen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
Ruth Berit Bøklepp Solberg f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste