ÅSMARKA SOKN

Storgata 98B, 2390 MOELV 62 33 07 70 post.ringsaker@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 95 stemmer

Medlemmer

Gro Medlien f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
Eli Kristin Harby f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Janne-Helen Olasveen f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
Gunvor Grønvold f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer

Varamedlemmer

Margot Kristin Berg Fillipsveen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
Anders Aas f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
Åge Magnar Øyen f. 1971
Tilføyd valgbar person 8 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
JANNE-HELEN OLASVEEN f. 1981 Åsmarka
2
GRO MEDLIEN f. 1960 Næroset
3
GUNVOR GRØNVOLD f. 1964 Næroset
4
ANDERS AAS f. 1967 Næroset
6
ELI KRISTIN HARBY f. 1960 Åsmarka