RINGSAKER SOKN

Storgata 98B, 2390 MOELV 62 33 07 70 post.ringsaker@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for RINGSAKER SOKN
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TURID KVARBERG SIMENSEN f. 1975 Moelv
2
SVERRE FINSTAD f. 1956 Moelv
4
LARS PETTER SCHJERPEN f. 1979 Moelv
5
RANNVEIG SLETVOLD f. 1974 Moelv
6
MARTHA ROTERUD f. 1966 Moelv
7
JAN RUNE BAKKELUND f. 1957 Moelv
8
SIV MAGNHILD WAAGAN f. 1995 Moelv
9
KIRSTEN FRANCISKA WOLDEN f. 1984 Moelv
10
KRISTEN KJÆRVIK f. 1967 Moelv
11
DAG TORE RØSENG f. 1969 Rudshøgda
12
BORGER ULVEN f. 1961 Moelv
13
ANNE METTE BAKKE f. 1960 Gaupen
14
TONJE JOLØKKEN MELVÆR f. 1984 Moelv