RINGSAKER SOKN

Storgata 98B, 2390 MOELV 62 33 07 70 post.ringsaker@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 353 stemmer

Medlemmer

TURID KVARBERG SIMENSEN f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 405 stemmer
LARS PETTER SCHJERPEN f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer
MARTHA ROTERUD f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 390 stemmer
JAN RUNE BAKKELUND f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 372 stemmer
RANNVEIG SLETVOLD f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 368 stemmer
SVERRE FINSTAD f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 364 stemmer
SIV MAGNHILD WAAGAN f. 1994
Nominasjonskomiteens liste 356 stemmer
ELISABETH KOFOED KONGELSTAD f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 351 stemmer

Varamedlemmer

KIRSTEN FRANCISKA WOLDEN f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer
KRISTEN KJÆRVIK f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer
DAG TORE RØSENG f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
BORGER ULVEN f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 351 stemmer
ANNE METTE BAKKE f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 348 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TURID KVARBERG SIMENSEN f. 1974 Moelv
2
SVERRE FINSTAD f. 1955 Moelv
4
LARS PETTER SCHJERPEN f. 1978 Moelv
5
RANNVEIG SLETVOLD f. 1973 Moelv
6
MARTHA ROTERUD f. 1965 Moelv
7
JAN RUNE BAKKELUND f. 1956 Moelv
8
SIV MAGNHILD WAAGAN f. 1994 Moelv
9
KIRSTEN FRANCISKA WOLDEN f. 1983 Moelv
10
KRISTEN KJÆRVIK f. 1966 Moelv
11
DAG TORE RØSENG f. 1968 Rudshøgda
12
BORGER ULVEN f. 1960 Moelv
13
ANNE METTE BAKKE f. 1959 Gaupen
14
TONJE JOLØKKEN MELVÆR f. 1983 Moelv