BRØTTUM SOKN

Storgata 98B, 2390 MOELV 62 33 07 70 post.ringsaker@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 301 stemmer

Medlemmer

Guri Aamot f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer
Solveig Sørum Sletmoen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
Anne-Kristine Stubberud f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 346 stemmer
Gerd Marit Myrvang f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
Britt Laila Kvaalshagen Fauskrud f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
Simen Mæhlum f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer

Varamedlemmer

Marit Stave f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Hanne Maren Aasen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
Tone Tande Petersen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 303 stemmer
Bjørn Erik Øverbø f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
Arnlaug Heggelund f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste