LØTEN SOKN

Tingberg, 2340 LØTEN 62 56 40 64 kirkekontoret@kirken-loten.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 833 stemmer

Medlemmer

Mona Myrvang Nygaard f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 997 stemmer
Ingvill Thorson Plesner f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 915 stemmer
Paul Kristian Svevad f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 889 stemmer
Nils Thore Vasaasen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 880 stemmer
Gunnar Søberg f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 865 stemmer
Amund Olav Sigstad f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 865 stemmer
Guro Ødegård Lundby f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 851 stemmer
Astrid Synnøve Søsveen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 838 stemmer

Varamedlemmer

Britt Inger Lindstad f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 836 stemmer
Rolv Olsen f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 829 stemmer
Herman Torolf Bjørklund f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 826 stemmer
Britt Julie Baryar f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 812 stemmer
Hege Palerud Steen f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 822 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste