ROMEDAL SOKN

2334 ROMEDAL 62 57 89 30 sokneprest.romedal@stange.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 401 stemmer

Medlemmer

Tove Brovold Vasaasen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 517 stemmer
Tove Slagsvold f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 494 stemmer
Ruth Sand Danbolt f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 457 stemmer
Bjørg Olderbekken f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 418 stemmer
Johannes Strømstad f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 416 stemmer
Kjersti Sørmoen Håland f. 1960
Tilføyd valgbar person 4 stemmer
Harald Hagen f. 1956
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Inger Maren Gjerlaug f. 1952
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Varamedlemmer

Lars Bryhni f. 1969
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Øyvind Håland f. 1989
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Jon Rasmus Lang-Ree f. 1956
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Vigdis Husom Gjestvang f. 1971
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Eivind Bjørklund f. 1978
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste