SAND SOKN

2120 SAGSTUA 62 97 88 20 tt844@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 269 stemmer

Medlemmer

GRY ROLLAG FØSKER f. 1964 , Fylkesstyrerepresentant
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
EIRA MÅLFRID LINDEMARK f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
BRITT HELENE LUNDE LØFSGÅRD f. 1956 , Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer
TURID AAS THORSTENSEN f. 1958 , menighetssekretær
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
TONE NYBAKK FOSSEN f. 1964 , Barnehageassistent
Nominasjonskomiteens liste 286 stemmer
TROND FRED SOLLØST f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 281 stemmer

Varamedlemmer

ARNFINN FOSSEN f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 281 stemmer
LAILA MARGRETE BAKKE f. 1942 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 278 stemmer
OLE TAMLAG f. 1965 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
KAI YNGVE VANGEN f. 1960 , Tømrer
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
LILLIAN SERINE SØNSTERUD f. 1974 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TROND FRED SOLLØST f. 1946, Pensjonist Sagstua
2
EIRA MÅLFRID LINDEMARK f. 1945, Pensjonist Sagstua
3
TONE NYBAKK FOSSEN f. 1965, Barnehageassistent Sagstua
4
LAILA MARGRETE BAKKE f. 1943, Pensjonist Sagstua
5
OLE TAMLAG f. 1966, Lærer Sagstua
6
GRY ROLLAG FØSKER f. 1965, Fylkesstyrerepresentant Sagstua
7
KAI YNGVE VANGEN f. 1961, Tømrer Sagstua
8
ARNFINN FOSSEN f. 1954 Sagstua
9
BRITT HELENE LUNDE LØFSGÅRD f. 1957, Adjunkt Sagstua
10
LILLIAN SERINE SØNSTERUD f. 1975, Helsefagarbeider Sagstua
11
TURID AAS THORSTENSEN f. 1959, menighetssekretær Sagstua