SAND SOKN

2120 SAGSTUA 62 97 88 20 tt844@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 269 stemmer

Medlemmer

Gry Rollag Føsker f. 1964 , Fylkesstyrerepresentant
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
Eira Målfrid Lindemark f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Britt Helene Lunde Løfsgård f. 1956 , Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer
Turid Aas Thorstensen f. 1958 , menighetssekretær
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Tone Nybakk Fossen f. 1964 , Barnehageassistent
Nominasjonskomiteens liste 286 stemmer
Trond Fred Solløst f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 281 stemmer

Varamedlemmer

Arnfinn Fossen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 281 stemmer
Laila Margrete Bakke f. 1942 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 278 stemmer
Ole Tamlag f. 1965 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
Kai Yngve Vangen f. 1960 , Tømrer
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
Lillian Serine Sønsterud f. 1974 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TROND FRED SOLLØST f. 1947, Pensjonist Sagstua
2
EIRA MÅLFRID LINDEMARK f. 1946, Pensjonist Sagstua
3
TONE NYBAKK FOSSEN f. 1966, Barnehageassistent Sagstua
4
LAILA MARGRETE BAKKE f. 1944, Pensjonist Sagstua
5
OLE TAMLAG f. 1967, Lærer Sagstua
6
GRY ROLLAG FØSKER f. 1966, Fylkesstyrerepresentant Sagstua
7
KAI YNGVE VANGEN f. 1962, Tømrer Sagstua
8
ARNFINN FOSSEN f. 1955 Sagstua
9
BRITT HELENE LUNDE LØFSGÅRD f. 1958, Adjunkt Sagstua
10
LILLIAN SERINE SØNSTERUD f. 1976, Helsefagarbeider Sagstua
11
TURID AAS THORSTENSEN f. 1960, menighetssekretær Sagstua