ULLERN SOKN

ULLERN, 2100 SKARNES 62 96 80 80 as679@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 263 stemmer

Medlemmer

Ellen Anne Marit Utsi f. 1984 , Sosialkonsulent i fengsel
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
Gro-Anita Ullern Christoffersen f. 1973 , Kokk
Nominasjonskomiteens liste 283 stemmer
Håkon Røer f. 1965 , Skogbestyrer
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
Trond Henning Ellefsrud f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Marte Spigseth f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Kristin Kin Gudbrandsdatter Ødegaard f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer

Varamedlemmer

Åse Lilleseth Braaten f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
Marit Aas f. 1974 , Kantineansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
Jan Robert Mengkrok f. 1972 , Institusjonskokk
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
Laila Synnøve Korén Fosserud f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
Svenn Erik Spigseth f. 1965 , truck fører
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELLEN ANNE MARIT UTSI f. 1986, Sosialkonsulent i fengsel Disenå
3
TROND HENNING ELLEFSRUD f. 1958 Skarnes
4
HÅKON RØER f. 1967, Skogbestyrer Disenå
5
MARTE SPIGSETH f. 1981 Skarnes
6
ÅSE LILLESETH BRAATEN f. 1952 Skarnes
7
GRO-ANITA ULLERN CHRISTOFFERSEN f. 1975, Kokk Skarnes
8
JAN ROBERT MENGKROK f. 1974, Institusjonskokk Skarnes
10
SVENN ERIK SPIGSETH f. 1967, truck fører Skarnes
11
MARIT AAS f. 1976, Kantineansvarlig Disenå