OPPSTAD SOKN

NORD-ODALSVEIEN, 2100 SKARNES 62 96 80 80 as679@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 89 stemmer

Medlemmer

Kristin Sanderud f. 1972 , Slagsykepleier
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Randi Bratt f. 1975 , Innehaver av Hobbytunet
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Rune Gaustad f. 1975 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
Randi Gaustad f. 1954 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer

Varamedlemmer

Arne Lien f. 1959 , Vedlikeholdsteknikker
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
Ellen Brynjulvsrud f. 1970 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
Helen Nerby f. 1969 , Førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 92 stemmer
Gunnar Jakobsen f. 1953 , Vaktmester SOAS
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Aina Helen Farsethås f. 1956 , Spesial helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KRISTIN SANDERUD f. 1974, Slagsykepleier Skarnes
2
RUNE GAUSTAD f. 1977, Daglig leder Skarnes
3
GUNNAR JAKOBSEN f. 1955, Vaktmester SOAS Skarnes
4
AINA HELEN BERG-AAS f. 1958, Spesial helsefagarbeider Skarnes
5
ARNE LIEN f. 1961, Vedlikeholdsteknikker Skarnes
6
RANDI BRATT f. 1977, Innehaver av Hobbytunet Oppstad
7
ELLEN BRYNJULVSRUD f. 1972, Bonde Oppstad
8
HELEN NERBY f. 1971, Førskolelærer Skarnes
9
RANDI GAUSTAD f. 1956, Lærer Skarnes