GRUE FINNSKOG SOKN

2256 GRUE FINNSKOG 62 94 10 40 kirkekontoret@grue.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 82 stemmer

Medlemmer

Inger-Lise Korbøl f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Bjørn Olav Waalberg f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Tove Elisabeth Nygård f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Turid Spangen Wilhelmsen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer

Varamedlemmer

Rubi Synøve Jensen Bøhmer f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Hege Løvberg f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Roger Hansen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer
Liv Busch f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer
Sven Bundli f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste