GRAVBERGET SOKN

2438 GRAVBERGET 62 42 40 90 kirken@vaaler-he.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 10 stemmer

Medlemmer

Bjørg Lillian Bråten f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 13 stemmer
Ruth Skolegården f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 13 stemmer
Eva Margrethe Olastuen f. 1938
Nominasjonskomiteens liste 12 stemmer
Rune Kørra f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 11 stemmer

Varamedlemmer

Kjell Myrvold f. 1938
Nominasjonskomiteens liste 10 stemmer
Laila Ingeborg Sandmoen Enberget f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 10 stemmer
Solveig Bjørg Bjørnerud f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 10 stemmer
Helge Østgård f. 1939
Nominasjonskomiteens liste 10 stemmer
Tove Laila Nedgården f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 9 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste