TØRBERGET SOKN

Liavegen 25, 2420 TRYSIL 47 77 59 95 post@trysil.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 74 stemmer

Medlemmer

Ole Martin Norderhaug f. 1949 , Pensjonist/næringsdr.
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
Eva Nysted f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 85 stemmer
Elisabeth Slaaen Blikstad f. 1956 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
Paul Halvdan Kristiansen f. 1975 , Fabrikkarbeider
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
Kurt Bakke f. 1952 , Fabrikkarbeider
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
Karin Storsveen Holth f. 1962 , Musiker
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer

Varamedlemmer

Hans Peter Nyhuus f. 1958 , Sjåfør og gardbruker
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer
Inger Ottershagen f. 1964 , Renholdsoperatør
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
Liv Sissel Ensrud f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
Anita Eriksen f. 1965 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
Per Arthur Ensrud f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
OLE MARTIN NORDERHAUG f. 1950, Pensjonist/næringsdr. Storsvea
2
EVA NYSTED f. 1952, Pensjonist Tørberget
3
PER ARTHUR ENSRUD f. 1951, Pensjonist Tørberget
4
INGER OTTERSHAGEN f. 1965, Renholdsoperatør Storsvea
5
KARIN STORSVEEN HOLTH f. 1963, Musiker Midtskogsberget
6
ANITA EKSE KRISTIANSEN f. 1974, Kokk Midtskogsberget
7
ELISABETH SLAAEN BLIKSTAD f. 1957, Pensjonist Tørberget
8
HANS PETER NYHUUS f. 1959, Sjåfør og gardbruker Varåholla
9
LIV SISSEL ENSRUD f. 1950, Pensjonist Tørberget
10
ANITA ERIKSEN f. 1966, Lærer Tørberget
11
PAUL HALVDAN KRISTIANSEN f. 1976, Fabrikkarbeider Storsvea
12
KURT BAKKE f. 1953, Fabrikkarbeider Midtskogsberget