TØRBERGET SOKN

2420 TRYSIL 47 77 59 95 post@trysil.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 74 stemmer

Medlemmer

OLE MARTIN NORDERHAUG f. 1949 , Pensjonist/næringsdr.
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
EVA NYSTED f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 85 stemmer
ELISABETH SLAAEN BLIKSTAD f. 1956 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
PAUL HALVDAN KRISTIANSEN f. 1975 , Fabrikkarbeider
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
KURT BAKKE f. 1952 , Fabrikkarbeider
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
KARIN STORSVEEN HOLTH f. 1962 , Musiker
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer

Varamedlemmer

HANS PETER NYHUUS f. 1958 , Sjåfør og gardbruker
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer
INGER OTTERSHAGEN f. 1964 , Renholdsoperatør
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
LIV SISSEL ENSRUD f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
ANITA ERIKSEN f. 1965 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
PER ARTHUR ENSRUD f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
OLE MARTIN NORDERHAUG f. 1949, Pensjonist/næringsdr. Storsvea
2
EVA NYSTED f. 1951, Pensjonist Tørberget
3
PER ARTHUR ENSRUD f. 1950, Pensjonist Tørberget
4
INGER OTTERSHAGEN f. 1964, Renholdsoperatør Storsvea
5
KARIN STORSVEEN HOLTH f. 1962, Musiker Midtskogsberget
6
ANITA EKSE KRISTIANSEN f. 1973, Kokk Midtskogsberget
7
ELISABETH SLAAEN BLIKSTAD f. 1956, Pensjonist Tørberget
8
HANS PETER NYHUUS f. 1958, Sjåfør og gardbruker Varåholla
9
LIV SISSEL ENSRUD f. 1949, Pensjonist Tørberget
10
ANITA ERIKSEN f. 1965, Lærer Tørberget
11
PAUL HALVDAN KRISTIANSEN f. 1975, Fabrikkarbeider Storsvea
12
KURT BAKKE f. 1952, Fabrikkarbeider Midtskogsberget