SØRE TRYSIL SOKN

Slettmovegen 25, 2420 TRYSIL 47 77 59 95 post@trysil.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 87 stemmer

Medlemmer

Marianne Fjelltveit f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Astrid Lutnæs f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Dorthe Oleanne Pentzen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
Ingrid Melby f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer

Varamedlemmer

Hans Rydje f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer
Ingunn Tveit f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Thorbjørn Kristian Bakken f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Geertje Marina Mosselman Te Walvaart f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer
Live Skaaret f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 84 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste