STRAND SOKN

2450 RENA 62 46 48 40 kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 69 stemmer

Medlemmer

Gjertrud Linde f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer
Ingeborg Sophie Mellgren Mathiesen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
Wenche Blystad f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Marit Kristin Moe f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer

Varamedlemmer

Svend Overrein Myrbakken f. 1996
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
Ole Gudmund Furuseth f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 69 stemmer
Mette Rønningen f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 68 stemmer
Nina Nilsdatter Strand f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 67 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste