SJØLI SOKN

Hanestadveien 1, 2484 RENDALEN kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 10 stemmer

Medlemmer

FINN-ARNE KJELDÅS f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 14 stemmer
SIGFRED HILBERT IVERSEN f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 14 stemmer

Varamedlemmer

GRY LØNRUSTEN f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 11 stemmer
GUNNVEIG S SVEEN f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 10 stemmer
KJELL BIRGER MOEN f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 9 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste