SJØLI SOKN

Hanestadveien 1, 2484 RENDALEN kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for SJØLI SOKN
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste