NORDRE OSEN SOKN

Sjøgata 29, 2450 RENA 62 44 29 10 ingrun.jule@amot.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 95 stemmer

Medlemmer

Hege Vangli f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
Gjermund Nyløkken f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Laila Norsted Odden f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Anne Grethe Aas f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Olav Øien f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer
Paal Bernts f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer

Varamedlemmer

Kari Margrethe Karlsen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 95 stemmer
Arne Morten Lunde f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 95 stemmer
Jens Sagen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
Martin Lunde f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer
Bjørnar Tangen Solvang f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste