SOLLIA SOKN

2476 ATNA 62 46 48 40 kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 40 stemmer

Medlemmer

Birgit Lilleland Skinderhaug f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 54 stemmer
Ole Anton Brænd f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 51 stemmer
Elise Vaagan-Hovind Nesset f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
Ole Sollien f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 41 stemmer

Varamedlemmer

Arild Hemli f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 41 stemmer
Per Gunnar Rønningen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 40 stemmer
Wenche Myrvang Tangen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 39 stemmer
Øystein Vaagan f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 39 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste