DREVSJØ SOKN

2443 DREVSJØ 62 45 80 23 gry.holden@engerdal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 196 stemmer

Medlemmer

Iren Aasvang f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer
Britt Spånberg f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer
Vegard Drevsjømoen f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
Morten Østmo f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 208 stemmer
Bjørnar Sundet f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
Janne Knutsen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 202 stemmer

Varamedlemmer

Anne Lise Karlsen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
Lill Kristin Nymoen f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 196 stemmer
Ann Kristin Sjøvold f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 196 stemmer
Merete Trangsrud f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer
Vidar Bentzen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
IREN AASVANG f. 1968 Drevsjø
2
MORTEN ØSTMO f. 1961 Drevsjø
3
MERETE TRANGSRUD f. 1986 Drevsjø
4
VEGARD DREVSJØMOEN f. 1989 Drevsjø
5
BJØRNAR SUNDET f. 1974 Kvilten
6
JANNE KNUTSEN f. 1965 Kvilten
7
BRITT SPÅNBERG f. 1966 Drevsjø
8
ANNE LISE KARLSEN f. 1975 Kvilten
9
VIDAR BENTZEN f. 1965 Sorken
10
MONA GRESLI f. 1957 Drevsjø
11
TOMMY GRANBERG f. 1974 Drevsjø
12
LILL KRISTIN NYMOEN f. 1981 Kvilten
13
GERD KIRSTEN WALDAL f. 1952 Drevsjø
14
LIV KARIN KNUTSEN f. 1968 Kvilten
15
ANN MARI HUSDAL f. 1963 Drevsjø
16
ANN KRISTIN SJØVOLD f. 1975 Kvilten