HODALEN SOKN

HODALEN, 2540 TOLGA 62 49 65 93 kirkekontoret@tolga.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for HODALEN SOKN
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste