HODALEN SOKN

HODALEN, 2540 TOLGA 62 49 65 93 kirkekontoret@tolga.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 33 stemmer

Medlemmer

Yvonne Knol f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer
Guri Jortveit f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 44 stemmer
Arve Rye f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 41 stemmer
Bjørn Aasen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 38 stemmer

Varamedlemmer

Elin Ryen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 38 stemmer
Torgeir Waage Tronslien f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 37 stemmer
Dagny Marie Spånberg f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 36 stemmer
Esten Ole Nygjelten f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer
Marit Bakken f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 32 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste