VINGELEN SOKN

2540 TOLGA 62 49 65 93 kirkekontoret@tolga.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for VINGELEN SOKN
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HILDE GELLEIN LØKKEN f. 1980 Åsengan 45
2
EINAR HEGGSTAD f. 1951 Eggeliveien 173
3
ANNE KRISTIN AAMO f. 1967 Røsliveien 166
4
STIAN NYSTUEN f. 1978 Røsliveien 70
5
HEGE IREN TOLLAN f. 1961 Røsliveien 148
6
BJØRN IVAR AASHEIM f. 1965 Gammelveien 735
7
INGA IVERSEN AASEN f. 1989 Vingelsåsen 53
8
RAGNAR SOLLID f. 1969 Nordate 223
9
ELIN GRINDVOLL GRANSLETTEN f. 1985 Granslettgjelen 13
10
GEIR RØNNING f. 1974 Nordate 200
11
ELIN VANGSTRØEN f. 1979 Smedåsgjelen 75
12
JOSTEIN ØSTVANG f. 1989 Gammelveien 459
13
UNNI KROKEN f. 1959 Nordate 20
14
SVEINAR AASGÅRD f. 1992 Vingelsåsen 119
15
ANNE PIA SÆTER f. 1970 Nordate 36
16
TORE HILMARSEN f. 1992 Hallrøstveien 24