VINGELEN SOKN

2540 TOLGA 62 49 65 93 kirkekontoret@tolga.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 159 stemmer

Medlemmer

Hilde Gellein Løkken f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer
Einar Heggstad f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Anne Kristin Aamo f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
Inga Iversen Aasen f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
Stian Nystuen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
Unni Kroken f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer

Varamedlemmer

Tore Hilmarsen f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Bjørn Ivar Aasheim f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Hege Iren Tollan f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Ragnar Sollid f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Elin Grindvoll Gransletten f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HILDE GELLEIN LØKKEN f. 1981 Åsengan 45
2
EINAR HEGGSTAD f. 1952 Eggeliveien 173
3
ANNE KRISTIN AAMO f. 1968 Røsliveien 166
4
STIAN NYSTUEN f. 1979 Røsliveien 70
5
HEGE IREN TOLLAN f. 1962 Røsliveien 148
6
BJØRN IVAR AASHEIM f. 1966 Gammelveien 735
7
INGA IVERSEN AASEN f. 1990 Vingelsåsen 53
8
RAGNAR SOLLID f. 1970 Nordate 223
9
ELIN GRINDVOLL GRANSLETTEN f. 1986 Granslettgjelen 13
10
GEIR RØNNING f. 1975 Nordate 200
11
ELIN VANGSTRØEN f. 1980 Smedåsgjelen 75
12
JOSTEIN ØSTVANG f. 1990 Gammelveien 459
13
UNNI KROKEN f. 1960 Nordate 20
14
SVEINAR AASGÅRD f. 1993 Vingelsåsen 119
15
ANNE PIA SÆTER f. 1971 Nordate 36
16
TORE HILMARSEN f. 1993 Hallrøstveien 24