VINGELEN SOKN

, 2540 TOLGA 62 49 65 93 kirkekontoret@tolga.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 159 stemmer

Medlemmer

HILDE GELLEIN LØKKEN f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer
EINAR HEGGSTAD f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
ANNE KRISTIN AAMO f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
INGA IVERSEN AASEN f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
STIAN NYSTUEN f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
UNNI KROKEN f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer

Varamedlemmer

TORE HILMARSEN f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
BJØRN IVAR AASHEIM f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
HEGE IREN TOLLAN f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
RAGNAR SOLLID f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
ELIN GRINDVOLL GRANSLETTEN f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HILDE GELLEIN LØKKEN f. 1980 Åsengan 45
2
EINAR HEGGSTAD f. 1951 Eggeliveien 173
3
ANNE KRISTIN AAMO f. 1967 Røsliveien 166
4
STIAN NYSTUEN f. 1978 Røsliveien 70
5
HEGE IREN TOLLAN f. 1961 Røsliveien 148
6
BJØRN IVAR AASHEIM f. 1965 Gammelveien 735
7
INGA IVERSEN AASEN f. 1989 Vingelsåsen 53
8
RAGNAR SOLLID f. 1969 Nordate 223
9
ELIN GRINDVOLL GRANSLETTEN f. 1985 Granslettgjelen 13
10
GEIR RØNNING f. 1974 Nordate 200
11
ELIN VANGSTRØEN f. 1979 Smedåsgjelen 75
12
JOSTEIN ØSTVANG f. 1989 Gammelveien 459
13
UNNI KROKEN f. 1959 Nordate 20
14
SVEINAR AASGÅRD f. 1992 Vingelsåsen 119
15
ANNE PIA SÆTER f. 1970 Nordate 36
16
TORE HILMARSEN f. 1992 Hallrøstveien 24